Spojená škola

Verejné obstarávanie

 • Všetky
 • 2019
 • 2020
 • Obchodné verejné súťaže
 • Súhrnné správy o zákazkách
 • Výzvy na predkladanie ponúk
 • Záznam z prieskumu trhu
Všetky
 • Všetky
 • 2019
 • 2020
 • Obchodné verejné súťaže
 • Súhrnné správy o zákazkách
 • Výzvy na predkladanie ponúk
 • Záznam z prieskumu trhu
Súhrnné správy o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách 2019 Súhrnná správa I.Q.2019 Súhrnná správa za III.Q 2019 Súhrnná_sprava o VO za II.Q 2019 Súhrnná_sprava o VO za IV.Q 2019 Súhrnná správa o zákazkách 2020 kvartalna_sprava o VO I.Q 2020 Súhrnná správa III.Q 2020 v zmysle výnimky Súhrnná správa IV.Q 2020 Súhrnná_sprava o VO za …

Obchodné verejné súťaže

Obchodná verejná súťaž

Obchodná_verejná_súťaž_08_2023_Nájom_anténneho_systému Obchodná_verejná_súťaž pôda Zoznam_zakaziek_pre_plan_VO 2020 Zoznam zakaziek pre plan_VO 2019 Zoznam_zakaziek_pre_plan_VO 2021 Obchodná_verejná_súťaž kancelária Obchodna_verejna_sutaz_prenajom_majetku Obchodná_verejná_súťaž 11 2023 automat na desiatu

2019

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky

Prieskum trhu prístrešok 5,2x4m 2022 Prieskum trhu notebooky 2022 Prieskum trhu nákup štiepkovača 2021 Prieskum trhu oprava a výmena radiátorov 2021 Prieskum trhu oprava elektroinštalácie haly 2021 Prieskum trhu strieška vchodu školy 2021 Prieskum trhu výmena okien škola 2021 VO potraviny mäso 2021 VO potraviny zelenina 2021 VO potraviny všeobecný …

2020

Výzva na predkladanie ponúk

Pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO   Výzva_02_2020_poľnohosp. stroje Výzva 04 2021  internát 2      

Share on facebook
Facebook