Spojená škola

Agro – drevinový ekosystém BBSK

Sociálny podnik sa zameriava na pestovanie cesnaku, ovocinárstvo a včely

V obci Rovňany v okrese Poltár sídli poľnohospodársky sociálny podnik Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) s názvom Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. Ide v poradí už o druhý sociálny podnik kraja. Sociálny podnik dá prácu uchádzačom znevýhodneným na trhu práce a zabezpečí prax študentom. Zameria sa na pestovanie cesnaku, drevín, ovocinárstvo a chov včiel. Hospodáriť bude na pôde, ktorú má dlhodobo v nájme Spojená škola v Poltári.
Prvý krokom pred spustením sociálneho podniku bol audit stromov v ovocnom sade pôvodne s 1300 stromami. Ten vysadili pred 70 rokmi s pôvodnými odrodami jabĺk a hrušiek. Kedysi v ňom fungovala aj šľachtiteľská stanica. V rámci spolupráce so Strednou odbornou školou v  Želovciach, bola navrhnutá náhradná výsadba drevinami, ktoré nepotrebujú žiadnu chemickú ochranu či manuálnu závlahu.
„Ide o investíciu do pôdy, do domácej produkcie, do ľudí v našom kraji i žiakov v našich školách. Keď si zoberieme, že vypestovanú úrodu budú ešte aj zužitkovávať zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, kraj tým v istej miere šetrí, a zároveň do škôl či domovov sociálnych služieb posiela produkty, ktoré by inak kupoval od dovozcov, ktorých často nepoznáme,“ konštatoval predseda BBSK Ján Lunter.
Keďže ide o prvý agro–drevinový ekosystém na Slovensku, odborne chce spolupracovať s Národným lesníckym centrom na pestovaní drevín, Stredná odborná škola Želovce má byť garantom pre ovocinárstvo, Spojená škola Poltár zastreší pestovanie zeleniny a banskobystrická Stredná odborná škola Pod Bánošom bude zasa garantom chovu včiel.

Share on facebook
Facebook