Mimoškolská činnosť

Krúžková činnosť je veľmi bohatá a rôznorodá. U nás už tradične pracujú krúžky športové – stolnotenisový, volejbalový, strelecký, ďalej krúžky výpočtovej techniky, technický, aranžérsky, šikovných rúk, turisticko-ochranársky, zoologický, literárno-dramatický. Vydávame vlastný časopis Ozvena. So žiakmi sa každoročne zúčastňujeme tematických exkurzií napríklad na Agrokomplex, do Arboréta v Mlyňanoch, na Autosalón Nitra, Gastro Nitra, Deň poľa a rôzne kultúrne a športové podujatia. Máme vlastný autobus, preto sú tieto naše aktivity pre žiakov zadarmo.
Škola žije aj športom. Vychovávatelia v našom školskom internáte často organizujú školské medzitriedne športové súťaže – minifutbal, stolný tenis, volejbal, tenis a iné. Posilňovňa v telocvični je tiež využívaná našimi žiakmi v maximálnej možnej miere. Zapájame sa však aj do súťaží organizovanými v rámci regiónu.
Počítačová gramotnosť je u nás kladená na popredné miesto. Naši žiaci okrem vyučovacích hodín informatiky a internetu, krúžkovej činnosti, môžu podľa záujmu po skončení vyučovania využívať našu učebňu informatiky a internetu podľa svojho záujmu. Učebňa informatiky je často využívaná na iných vyučovacích hodinách, napríklad pri vyučovaní jazykov, odborných predmetov, ekonomiky.

Share on facebook
Facebook