Kategória: Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO   Výzva_02_2020_poľnohosp. stroje Výzva 04 2021  internát 2      

Čítať viac »