Spojená škola

Kontakt

Spojená škola Poltár Vám ďakuje za cenné podnety a spätnú väzbu.
Neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedených adresách.

Spojená škola Poltár

Vedenie školy

Riaditeľ

riaditel@sspoltar.sk

Mgr. Erika Talánová

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

talanova.ztv@sspoltar.sk tel. 0905 405 288

Mgr. Július Karásek

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

karasek.zpv@sspoltar.sk tel. 0915 468 816

Administratíva

Ing. Anna Lukáčová

Ekonomické oddelenie

ekonom@sspoltar.sk tel. 047 422 22 64

Andrea Krňanová

Účtovné oddelenie

uctovnik@sspoltar.sk

Katarína Barkáčová

Oddelenie PaM

personalne@sspoltar.sk

Ing. Mgr. Barbora Kyzeková

Ekonomické oddelenie, Projekty

barbora.kyzekova@sspoltar.sk

Teoretické vyučovanie

Ing. Adriana Morháčová

učiteľka

adriana.morhacova@sspoltar.sk

Mgr. Milica Jozafová

učiteľka

milica.jozafova@sspoltar.sk

Ing. Eva Giertlová

učiteľka

eva,giertlova@sspoltar.sk

Mgr. Erika Pavlíková

učiteľka

erika.pavlikova@sspoltar.sk

MVDr. Lívia Zdechovanová

učiteľka

livia.zdechovanova@sspoltar.sk

Mgr. Ivana Pribišanová

učiteľka

ivana.pribisanova@sspoltar.sk

Ing. Peter Bíro

učiteľ

peter.biro@sspoltar.sk

Ing. Drahoslav Lepiš

učiteľ

drahoslav.lepis@sspoltar.sk

Ing. Pavel Gavalec

učiteľ, inštruktor autoškoly

pavel.gavalec@sspoltar.sk

Odborný výcvik

Mgr. Peter Jokl

Hlavný majster odborného výcviku

jokl.hmov@sspoltar.sk tel. 0905 253 620

Mgr. Jolana Obročníková

majsterka odborného výcviku

Mgr. Erika Kúnová

majsterka odborného výcviku

Erika Šatarová

majster odborného výcviku

Bc. Ján Pop

majster odborného výcviku

Bc. Matej Adamove

majster odborného výcviku

Milan Kocúr

majster odborného výcviku

Miroslav Pop

majster odborného výcviku

Bc. Adam Bračok

majster odborného výcviku, Inštruktor autoškoly

Školský internát

Mgr. Mária Franíková

Vedúci vychovávateľ

veduca.internat@sspoltar.sk tel. 0918 617 931

Školská jedáleň

Viera Vaňeková

Vedúca školskej jedálne

veduca.jedalen@sspoltar.sk

Share on facebook
Facebook