Kategória: Odborný výcvik

Odborný výcvik

Autoškola

Základom činnosti autoškoly v súčasnom období sú povinné kurzy pre študentov poľnohospodárskych a lesníckych odborov. Pre študentov z ostatných odborov ponúkame možnosť: získať vodičské oprávnenie na vybratú skupinu preškoľovacie kurzy možnosť absolvovania kondičných jázd Všetky súčasné aktivity plánujeme do budúcnosti rozširovať a skvalitňovať. Podľa požiadaviek ich môžeme rozširovať a inovovať

Čítať viac »
Odborný výcvik

Odborná príprava

Odborná príprava je dôležitou súčasťou štúdia na našej škole. Organizovanie a prácu na odbornom výcviku zabezpečuje 8 majstrov odbornej výchovy s plnou kvalifikáciou. Pri spracovaní plánov pre jednotlivé odbory vychádzajú z profilu absolventa, väzieb na teoretické vyučovanie, materiálne podmienky školy a regiónu. Témy odborného výcviku a praxe žiaci spolu s

Čítať viac »
Odborný výcvik

Kurzy

Okrem základného štúdia v našej odbornej škole máme pre Vás aj ďalšie ponuky rozširujúcich kurzov a záujmových činností: obilné kombajny rezačky nakladače kolesový traktor osobný automobil strojnícky preukaz na obsluhu techniky práca s motorovou pílou univerzálny kolesový traktor lesný kolesový traktor hydraulická ruka krovinorez

Čítať viac »