Spojená škola

Výsledky prijímacích skúšok

Zoznam prijatých/neprijatých uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 podľa výsledkov prijímacieho konania.

Share on facebook
Facebook