Kategória: Študijné odbory

Nadstavbové štúdium

“Je dvojročné štúdium určené pre absolventov učebných odborov” Aktuálne   4521 L Lesné hospodárstvo Je určené pre absolventov trojročného učebného odboru mechanizátor lesnej výroby, končí maturitnou skúškou a poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie dĺžka štúdia je dva roky, počas ktorých sa žiaci učia ekologickému pestovaniu a zveľaďovaniu lesa absolventi získajú

Čítať viac »

Štvorročné štúdium

Je určené pre žiakov, ktorý úspešne ukončili ZŠ v 9. ročníku 2848 M Chemická informatika 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika – NOVÉ Od 1. 9. 2013 Prispieva k novému spektru študijných odborov okresu Poltár. Zameranie odboru, prírodné podmienky regiónu a tradície v poľnohospdástve, lesníctve to umožňujú. Absolvent bude schopný

Čítať viac »