Školský internát ako súčasť Spojenej školy v Poltári

Súčasťou SŠ je aj školský internát s kapacitou 90 miest. Je to moderný komplex ubytovania riešeného bunkovým systémom. Bunku tvoria dve izby, priestranná predsieň, umyváreň s dvomi umývadlami, sprchovým kútom a samostatným WC. Interiér bunky je zariadený vkusným nábytkom so šiestimi lôžkami. Súčasťou školského internátu je aj spoločenská miestnosť a samostatná knižnica.
Spoločenská miestnosť je vybavená televízorom pripojeným na mestský káblový rozvod, videorekordérom, rádiomagnetofónom s CD prehrávačom a ďalšou audiovizuálnou technikou. Slúži na oddych žiakov v čase osobného voľna, no je i miestom stretnutí žiakov pri krúžkovej činnosti vedenej výchovnými pracovníkmi. Knižnica slúži zároveň ako študovňa. Žiaci si v nej môžu vypožičať a prečítať bežnú literatúru ale aj rozširovať svoje vedomosti z odbornej literatúry. Je vybavená aj rôznymi spoločenskými hrami pre skrátenie voľného času. Športovým aktivitám sa žiaci môžu po skočení vyučovania venovať v telocvični a v športovom areáli školy. Súčasťou telocvične je aj dobre vybavená posilňovňa.

Stravovanie pre všetkých žiakov aj zamestnancov školy zabezpečuje jedáleň priamo v budove školy a bufet v jej areáli s bohatým sortimentom. Neubytovaní žiaci sa môžu prihlásiť na stravu podľa vlastného výberu. Školský internát pri SŠ v Poltári spĺňa všetky kritériá moderného ubytovacieho zariadenia.

Podľa sociálnych podmienok v rodine môže riaditeľ školy upustiť od platenia za ubytovanie v ŠI a stravného v školskej jedálni.

 

Share on facebook
Facebook