Výzva na predkladanie ponúk

  • Úvod
  • >
  • Výzva na predkladanie ponúk

Pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

 

Výzva_02_2020_poľnohosp. stroje

Výzva 04 2021  internát 2

 

 

 

Share on facebook
Facebook