Dvojročné odbory

 

“Sú určené pre žiakov, ktorí skončili základnú školu v nižších ročníkoch. Tí ktorí majú záujem môžu navštevovať kurz na doplnenie základného vzdelania a po jeho úspešnom ukončení pokračovať v trojročných odboroch”

Aktuálne dvojročné učebné odbory

 

4579 F 00 Lesná výroba

Odbor pripravuje budúcich pracovníkov na vykonávanie jednoduchých prác v lesnej výrobe:

  • sejba, pestovanie sadeníc, presádzanie, sadenie, prebierky…
  • po príslušnom zaškolení a zapracovaní absolventi môžu vykonávať aj náročné špeciálne činnosti pri ťažbe, približovaní a prvotnom spracovaní drevnej hmoty
  • po ukončení žiaci získajú výučný list vo svojom odbore

Odbor je vhodný pre dievčatá a chlapcov so zmyslom pre prácu v prírode so živými organizmami.

2982 F 00 Potravinárska výroba

Absolventky získajú základné zručnosti nevyhnutné pre prácu v potravinárskej výrobe

  • po skončení žiaci získajú výučný list vo svojom odbore.

2752 F Výroba úžitkového skla

Absolventi získajú základné zručnosti potrebné v sklárskej výrobe:

  • po skončení žiaci získajú výučný list vo svojom odbore.

 

Ostatné dvojročné učebné odbory

 

4572 F 00 Poľnohospodárska výroba

Absolventi získajú základné zručnosti potrebné v poľnohospodárskej výrobe:

  • po skončení žiaci získajú výučný list vo svojom odbore.
Share on facebook
Facebook