Kategória: administrator

Rôzne

Národný projekt BBSK

Spojená škola Poltár realizuje Národný projekt 1 s názvom: Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“. Bližšie informácie nájdete na  https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze: AKTUALITY BBSK

Čítať viac »

PROJEKT „Podpora odborného vzdelávania a praktickej prípravy v Spojenej škole Poltár“

  Spojená škola s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov úspešne zrealizovala projekt “Podpora odborného vzdelávania a praktickej prípravy v Spojenej škole Poltár”. Z finančných prostriedkov bolo zakúpené strojové vybavenie pre poľnohospodárske odbory –  lis na balíky, diskový žací stroj a traktorový príves 🙂

Čítať viac »
Aktuality

3D prehliadka

S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a spoluprácou so spoločnosťou VIRTUR virtur.sk sme pre Vás pripravili 3D prehliadku priestorov našej Spojenej školy v Poltári. Vitajte a vstúpte prosím 🙂   3D prehliadka – Hlavná budova Ďalšie priestory areálu školy

Čítať viac »
Odborný výcvik

Autoškola

Základom činnosti autoškoly v súčasnom období sú povinné kurzy pre študentov poľnohospodárskych a lesníckych odborov. Pre študentov z ostatných odborov ponúkame možnosť: získať vodičské oprávnenie na vybratú skupinu preškoľovacie kurzy možnosť absolvovania kondičných jázd Všetky súčasné aktivity plánujeme do budúcnosti rozširovať a skvalitňovať. Podľa požiadaviek ich môžeme rozširovať a inovovať

Čítať viac »

Služby s mechanizáciou

Spojená škola Poltár poskytuje možnosť využiť  sezónne maloplošné poľnohospodárske služby s mechanizáciou podľa platného cenníka – okrem prázdnin a sviatkov. Kontakt Objednávky – osobne, alebo telefonicky na čísle: +421905253620

Čítať viac »

Organizácia školského roka

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2021/2022 a v súlade

Čítať viac »