Kategória: administrator

Cukrárenská výroba

Služby s mechanizáciou

Spojená škola Poltár poskytuje možnosť využiť  sezónne služby s mechanizáciou podľa platného cenníka – okrem prázdnin a sviatkov. Kontakt Objednávky – osobne, alebo telefonicky na čísle: +421905253620

Čítať viac »

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja.

Spojenej škole v Poltári, Železničná 5, 987 01 sa podnety , týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu Smernica č. 009/2023/UHKBBSK v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Spojenej školy a BBSK. Smernica_č._009_2023_UHKBBSK

Čítať viac »
Rôzne

Národný projekt BBSK

Spojená škola Poltár realizuje Národný projekt 1 s názvom: Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“. Bližšie informácie nájdete na  https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze: AKTUALITY BBSK

Čítať viac »
Aktuality

PROJEKT „Podpora odborného vzdelávania a praktickej prípravy v Spojenej škole Poltár“

  Spojená škola s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov úspešne zrealizovala projekt “Podpora odborného vzdelávania a praktickej prípravy v Spojenej škole Poltár”. Z finančných prostriedkov bolo zakúpené strojové vybavenie pre poľnohospodárske odbory –  lis na balíky, diskový žací stroj a traktorový príves 🙂

Čítať viac »
Aktuality

3D prehliadka

S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a spoluprácou so spoločnosťou VIRTUR virtur.sk sme pre Vás pripravili 3D prehliadku priestorov našej Spojenej školy v Poltári. Vitajte a vstúpte prosím 🙂   3D prehliadka – Hlavná budova Ďalšie priestory areálu školy

Čítať viac »

Stravovacia prevádzka

Súčasťou školy je kuchyňa a jedáleň, ktoré boli v minulosti využívané na stravovanie študentov a personálu. neskôr pribudla možnosť stravovania aj pre zamestnancov iných organizácií v rámci mesta. V súčasnosti ich využívame aj na pripravovanie rozličných spoločenských a rodinných osláv (stužkové, svadby) podľa požiadaviek obyvateľov mesta a okolia. 047 4223354

Čítať viac »