PROJEKT „Podpora odborného vzdelávania a praktickej prípravy v Spojenej škole Poltár“

 

Spojená škola s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov úspešne zrealizovala projekt “Podpora odborného vzdelávania a praktickej prípravy v Spojenej škole Poltár”. Z finančných prostriedkov bolo zakúpené strojové vybavenie pre poľnohospodárske odbory –  lis na balíky, diskový žací stroj a traktorový príves 🙂

Publicita – OZNAM

Share on facebook
Facebook