Kategória: február 2021

Odborný výcvik

Odborná príprava

Odborná príprava je dôležitou súčasťou štúdia na našej škole. Organizovanie a prácu na odbornom výcviku zabezpečuje 8 majstrov odbornej výchovy s plnou kvalifikáciou. Pri spracovaní plánov pre jednotlivé odbory vychádzajú z profilu absolventa, väzieb na teoretické vyučovanie, materiálne podmienky školy a regiónu. Témy odborného výcviku a praxe žiaci spolu s

Čítať viac »
Odborný výcvik

Kurzy

Okrem základného štúdia v našej odbornej škole máme pre Vás aj ďalšie ponuky rozširujúcich kurzov a záujmových činností: obilné kombajny rezačky nakladače kolesový traktor osobný automobil nákladný automobil práca s motorovou pílou univerzálny kolesový traktor lesný kolesový traktor hydraulická ruka krovinorez

Čítať viac »