Kategória: škola

Štvorročné štúdium

Je určené pre žiakov, ktorý úspešne ukončili ZŠ v 9. ročníku 2848 M Chemická informatika 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika – NOVÉ Od 1. 9. 2013 Prispieva k novému spektru študijných odborov okresu Poltár. Zameranie odboru, prírodné podmienky regiónu a tradície v poľnohospdástve, lesníctve to umožňujú. Absolvent bude schopný

Čítať viac »