Modernizácia učebne informatiky

V našej škole sme uviedli do prevádzky nové, moderné vybavenie počítačovej učebne, čím sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekt: „Modernizácia učebne informatiky v Spojenej škole Poltár“. Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Plagát

Share on facebook
Facebook