Kategória: Škola

Odborný výcvik

Autoškola

Základom činnosti autoškoly v súčasnom období sú povinné kurzy pre študentov poľnohospodárskych a lesníckych odborov. Pre študentov z ostatných odborov ponúkame možnosť: získať vodičské oprávnenie na vybratú skupinu preškoľovacie kurzy možnosť absolvovania kondičných jázd Všetky súčasné aktivity plánujeme do budúcnosti rozširovať a skvalitňovať. Podľa požiadaviek ich môžeme rozširovať a inovovať

Čítať viac »
Odborný výcvik

Odborná príprava

Odborná príprava je dôležitou súčasťou štúdia na našej škole. Organizovanie a prácu na odbornom výcviku zabezpečuje 8 majstrov odbornej výchovy s plnou kvalifikáciou. Pri spracovaní plánov pre jednotlivé odbory vychádzajú z profilu absolventa, väzieb na teoretické vyučovanie, materiálne podmienky školy a regiónu. Témy odborného výcviku a praxe žiaci spolu s

Čítať viac »
Odborný výcvik

Kurzy

Okrem základného štúdia v našej odbornej škole máme pre Vás aj ďalšie ponuky rozširujúcich kurzov a záujmových činností: obilné kombajny rezačky nakladače kolesový traktor osobný automobil strojnícky preukaz na obsluhu techniky práca s motorovou pílou univerzálny kolesový traktor lesný kolesový traktor hydraulická ruka krovinorez

Čítať viac »

Trojročné odbory

    “Trojročné odbory sú určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili základnú školu v 9. ročníku” AKTUÁLNE TROJROČNÉ ODBORY 4575 H Mechanizátor lesnej výroby Odbor je určený pre chlapcov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie prác v lese – jeho plným ekonomickým a ekologickým využitím. Absolventi získajú: vodičské oprávnenie na nákladné

Čítať viac »

Dvojročné odbory

  “Sú určené pre žiakov, ktorí skončili základnú školu v nižších ročníkoch. Tí ktorí majú záujem môžu navštevovať kurz na doplnenie základného vzdelania a po jeho úspešnom ukončení pokračovať v trojročných odboroch” Aktuálne dvojročné učebné odbory   4579 F 00 Lesná výroba Odbor pripravuje budúcich pracovníkov na vykonávanie jednoduchých prác

Čítať viac »

Nadstavbové štúdium

“Je dvojročné štúdium určené pre absolventov učebných odborov” Aktuálne   4521 L Lesné hospodárstvo Je určené pre absolventov trojročného učebného odboru mechanizátor lesnej výroby, končí maturitnou skúškou a poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie dĺžka štúdia je dva roky, počas ktorých sa žiaci učia ekologickému pestovaniu a zveľaďovaniu lesa absolventi získajú

Čítať viac »

Štvorročné štúdium

Je určené pre žiakov, ktorý úspešne ukončili ZŠ v 9. ročníku 2848 M Chemická informatika 4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika – NOVÉ Od 1. 9. 2013 Prispieva k novému spektru študijných odborov okresu Poltár. Zameranie odboru, prírodné podmienky regiónu a tradície v poľnohospdástve, lesníctve to umožňujú. Absolvent bude schopný

Čítať viac »